VORES METODE


Vores metodiske grundlag er en narrativ metode med fokus på en meningssøgende, relations- og værdibaseret tilgang. 


Vi opbygger en tryg relation og tager udgangspunkt dér, hvor du befinder dig i dit liv. Hjælper dig til at se på dine livsudfordringer og hvordan de har udviklet sig i dine relationer. Det kan være du bærer på en oplevelse af f.eks. ensomhed, menings- og magtesløshed, mens du har forsøgt at leve op til fremherskende normer.


Vi ser sammen på, hvordan vanskelighederne har udfordret dit liv og hvordan du har reageret, når dine grænser er blevet overskredet. Hvilke ressourcer har du som en stabiliserende kraft og hvilke værdier er vigtigst som et fundament til at finde retning, tage ansvar for og få bevidst indflydelse på dit liv. Tilbage står oftest en nyorientering og glæde over livet samt større klarhed på dine næste skridt.  


Metoden i gruppesamtaler er beskrevet i bogen: Otte mænd Otte uger, se herunder.

Vores gruppesamtaler bygger på bogen Otte Mænd Otte Uger, som er skrevet af Jørgen Juul Jensen. Bogen beskriver gruppeforløb for otte mænd, der over otte uger samles omkring otte temaer.


Bogen er skrevet til personer, der drømmer om at facilitere grupper for mænd og tilbyder læserne for en ”gør det selv guide”. Den rummer imidlertid også et kapitel med oplæg og spørgsmål til deltagerne, knyttet til hver gruppegang. Du præsenteres for et teoretisk perspektiv, en række metodiske greb til at facilitere komplekse gruppeprocesser, og ideer til hvordan de enkelte gruppemøder kan gribes an. Alt er spækket med spændende spørgsmålstyper.


Bogen giver et indblik i mænds udfordrede position i samfundet og tilbyder et udsyn til den stille kulturrevolution, som foregår i det daglige samspil mand og mand imellem. Du inviteres således til at være med i skabelsen af bedre sociale verdener. ”Otte Mænd Otte Uger” finder i dag bred anvendelse rundt i landet, og GruppeVIS bistår gerne, hvis du/ I vil guides på vejen.

Køb trykt bog eller e-bog, bl.a.

hos Forlaget BoD.dk/Bookshop

Bogen kan også lånes på

biblioteket. Bibliotek.dk