SAMARBEJDSPARTNERE

Christian Uhrskov, samarbejdspartner,

Nordsjælland


Kreative processer og menneskelig udvikling, har ligesom psykologifaget, altid haft min interesse. De sidste 20 år har jeg især beskæftiget mig med psykoterapi og er uddannet psykoterapeut fra Vedfelt Instituttet. Oprindeligt er jeg uddannet guitarist fra musikkonservatoriet i København, og har også et langt arbejdsliv bag mig som guitarist og musikunderviser. 

Nu i en moden alder er det mig en glæde og et privilegium at kunne bruge min lange træning og livserfaring i arbejdet som psykoterapeut. Mænds problemstillinger ligger mit hjerte nær og jeg har også tidligere været rådgiver og gruppe-facilitator i Mandecentret i København. Driver egen psykoterapi-praksis Christianuhrskov i Hillerød 

Liv Dahl Knudsen, samarbejdspartner,
Odense/Fyn


Liv Dahl Knudsen, psykolog og tidligere projektkoordinator og rådgiver hos Mandecentret Fyn. Siden tiden i Mandecentret har jeg arbejdet med gruppeforløb i Faaborg-Midtfyn Kommune og er ansat som psykolog i Odense Kommune. I min tid hos Mandecentret dyrkede jeg interessen for familie- og parforholdsdynamikker ligesom jeg fik praksiserfaring med gruppeterapi og mænds problemstillinger. Som gruppefacilitator har jeg observeret, hvordan samtaler i grupper udvikler mennesker på forskellige måder og i meget højere grad end deltagerne forventer ved start i et gruppeforløb. I en gruppe finder deltagerne både fællesskab, spejling og genklang og det er netop de værdier jeg som psykolog og gruppefacilitator ønsker at være med til at fremme.

Torben Voller Midtgaard, samarbejdspartner, København


Som terapeut ønsker jeg ikke at være ekspert i andres liv men er specialiseret i at finde frem til det vigtige og den videre vej, sammen med klienten – også når det er svært eller måske virker næsten håbløst. Med en baggrund som Narrativ samtaleterapeut, personlig rådgiver og kandidat i psykologi og kommunikation har jeg rådgivet mænd og par hos Mandecentret i København og i egen praksis – de seneste år med fokus på mænd i overgangsfaser. Igennem to årtier har jeg været personlig rådgiver, coach samt virksomhedsleder i og overfor virksomheder og organisationer. Det har givet dyb indsigt i performancemiljøer og forskellige private og offentlige organisationer. Jeg har også mange forskellige erfaringer fra et aktivt levet liv at trække på. linkedin.com/in/torbenmidtgaardJan Lindell, samarbejdspartner, København


Jeg er specialist og konsulent i samværsjura og yder juridisk rådgivning i sager ved Familieretshuset om samvær, forældremyndighed, barnets bopæl mm. Jeg tilbyder individuelle og parsamtaler med forældre, der overvejer eller befinder sig i skilsmisse/parbrud eller som ønsker at tage vare på parforholdet. Jeg tilbyder desuden samtaler med involverede bedsteforældre. Formålet er at give støtte, så alle kan komme bedst muligt gennem bruddet eller overgangen. Jeg er uddannet i konfliktmægling ved Center for Konfliktløsning og har arbejdet 14 år med samtaler, juridisk rådgivning og bisidning. Jeg tilbyder forberedelse af møder og deltagelse som bisidder i Familieretshuset og står til rådighed for faglige oplæg og foredrag. Uden for det juridiske område yder jeg personlige samtaler, bl.a. ifm. overgang til seniorlivet. Desuden parrådgivning, parkurser, samt faciliterer gruppesamtaler.    

Aske Juul Lassen, Sparingspartner


Pension er i dag mere udvikling end afvikling. Når jeg undersøger, hvad livet efter pensionen er i det 21. århundrede, bliver jeg stadig overrasket over, hvor mange forskellige måder mennesker kaster sig over livet på ny. Jeg er etnolog og har forsket i pension og pensionsovergange i de sidste 10 år. Det formidler og rådgiver jeg om i min virksomhed Den 3. akt, hvor jeg bl.a. har udgivet bogen Livets tredje akt og podcasten Pensionens 10 bud, som begge giver inspiration til, hvordan du kan skabe pensionsovergangen. 

Jeg er lektor ved Center for Humanistisk Sundhedsforskning og har en ph.d. fra Center for Sund Aldring, begge på Københavns Universitet, hvilket bl.a. har ledt til kampagnen De erfarne, og medlemsskaber i PFAs tænketank Den nye 3. alder og i Sundhedsstyrelsens partnerskab om den gode overgang. 


Shane Löfwall, samarbejdspartner, Midt- og Vestjylland


Gennem narrative samtaler med den enkelte eller gruppen, er min mission at undersøge, hvordan et problem kan få fat og hvordan vi sammen kan tale det vigtige og mening frem, for at få fokus på håb, drømme og værdier. Jeg har set hvordan positioneringer af mennesker og internalisering af problemer er med til, at fastholde dysfunktion. Det har givet mig et drive til at se på hvordan et problem kan vække indflydelse på et menneske. Jeg er narrativ samtaleterapeut fra DISPUK. Bred socialfaglig erfaring fra min tid som konsulent på børn-unge og familieområdet gennem 12 år, bl.a. med behandling af mennesker med psykisk sygdom. Ansat i Kolding Kommune og frivillig i Offerrådgivningen.