Workshop for virksomheder

                   

Kreativ visionsdag og netværk for jeres seniormedarbejdere

Pris og tidsforbrug

Workshop eksempelvis 8 medarbejdere.
Ca. 3½ timer formiddag eller eftermiddag fx 9-12.30 eller 12.30-16.  


12.000 kr. (ekskl. moms)


En spændende workshop og netværksmøder der åbner dialogen blandt kvindelige og mandlige medarbejdere omkring muligheder i seniorarbejdslivet og pensionsovergangen. Et tilbud til  de af virksomhedens medarbejdere der inden for de næste 10 år står overfor en mulig pensionering og medarbejdere, der konkret står midt i situationen. 


En kreativ halv arbejdsdag, hvor den enkelte medarbejder får inspiration til og mod på at gøre seniorarbejdslivet og pensionering til en proces med trivsel. Efter aftale med virksomheden åbnes for dialog og inspiration til aktivt at se på muligheder. Endelig giver det en unik mulighed for at inddrage medarbejderne og finde fælles løsninger.


Både for workshops og netværksmøder kan der veksles mellem oplæg, gruppesamtaler, deltagernes egne overvejelser, øvelser og fælles opsamling. Det giver mulighed for at skabe et trygt rum til at dele tanker, sparre og blive inspireret.

 

TEMAER VI UDFORSKER

  • Din arbejdssituation og dig som kommende seniormedarbejder
  • Forberedelse, planlægning og den gode overgang
  • Et værdifuldt ståsted med nye muligheder
  • Dine vigtigste erfaringer og ressourcer
  • Gensidige relationer og fællesskaber
  • Nye tanker og ideer om fremtiden.